• ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
• ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ.
• ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΩΝ
• ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.

 Κιν:6944 781 386Κιν:6944 781 386